+31 6 57569135 info@steet.nl

FAQ

Excalibur Hockeysticks

Floralaan 25, 7321 BA  Apeldoorn(officieel vestigingsadres, geen correspondentie- of bezoekadres)

Vispoortstraat 24, 7201 GV Zutphen(correspondentieadres)

KvK nummer: 08180244

BTW nummer: 1007.07.154.B.01

email: info@steet.nl

 • Elinor Orosco schreef:
  Je reactie is in afwachting van moderatie. Dit is een voorbeeld, je reactie wordt zichtbaar zodra deze is goedgekeurd.
  ATT: excaliburhockeysticks.nl / Excalibur Hockeysticks | Excalibur Hockeysticks WEBSITE SOLUTIONS This notification RUNS OUT ON: Sep 17, 2020 We have not obtained a settlement from you. We have actually attempted to call you however were unable to contact you. Kindly Visit: https://bit.ly/2FDI0u2 . For info as well as to process a discretionary payment for services. 09172020070928.
 • Comment on this FAQ

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  INLEIDING

  In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen

  liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

  De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

  A. EXCALIBUR HOCKEYSTICKS

  Je leest op dit moment de privacy verklaring van EXCALIBUR HOCKEYSTICKS. EXCALIBUR HOCKEYSTICKS is studio voor het designer en laten produceren van hooded sweaters.

  Er zijn situaties waarin jouw gegevens door EXCALIBUR HOCKEYSTICKS verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

  Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door EXCALIBUR HOCKEYSTICKS, neem dan gerust contact op!

  Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door EXCALIBUR HOCKEYSTICKS. Deze worden hieronder toegelicht.

  B. DOEL GEGEVENS

  Het versturen van nieuwsbrieven

  EXCALIBUR HOCKEYSTICKS stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van EXCALIBUR HOCKEYSTICKS. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

  Contact opnemen

  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met EXCALIBUR HOCKEYSTICKS via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

  Analytics

  De website van EXCALIBUR HOCKEYSTICKS verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

  Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

  C. ONTVANGERS

  De gegevens die EXCALIBUR HOCKEYSTICKS ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

  Mailchimp

  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

  Hostnet

  De e-mail van EXCALIBUR HOCKEYSTICKS wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

  D. OPSLAG PERIODE

  Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door EXCALIBUR HOCKEYSTICKS, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

  Het versturen van nieuwsbrieven

  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@EXCALIBUR HOCKEYSTICKS.nl.

  Contact opnemen

  Op het moment dat je contact opneemt met EXCALIBUR HOCKEYSTICKS via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

  Analytics

  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

  E. BEVEILIGING

  Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

  De persoonsgegevens die door EXCALIBUR HOCKEYSTICKS of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

  Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar EXCALIBUR HOCKEYSTICKS. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

  De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

  Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van EXCALIBUR HOCKEYSTICKS prive is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

  F. JOUW RECHTEN

  Recht op inzage

  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij EXCALIBUR HOCKEYSTICKS vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met EXCALIBUR HOCKEYSTICKS. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

  Recht op rectificatie

  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door EXCALIBUR HOCKEYSTICKS. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

  Recht op overdracht

  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij EXCALIBUR HOCKEYSTICKS opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient EXCALIBUR HOCKEYSTICKS al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

  Recht op wissen van gegevens

  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij EXCALIBUR HOCKEYSTICKS vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

  Recht op het indienen van een klacht

  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat EXCALIBUR HOCKEYSTICKS niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

  Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

  Wil jij niet dat EXCALIBUR HOCKEYSTICKS jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

  Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@EXCALIBUR HOCKEYSTICKS.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

  G. PLICHTEN

  EXCALIBUR HOCKEYSTICKS verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van EXCALIBUR HOCKEYSTICKS via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

  De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan EXCALIBUR HOCKEYSTICKS de betreffende dienst niet aanbieden.

  Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met EXCALIBUR HOCKEYSTICKS met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

  EXCALIBUR HOCKEYSTICKS behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer EXCALIBUR HOCKEYSTICKS dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van EXCALIBUR HOCKEYSTICKS te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

  Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

  privacy@EXCALIBUR HOCKEYSTICKS.nl
  Floralaan 25 | 7321 BA | Apeldoorn Btw. Nr. 1007.07.154.B.01 | KVK Nr. 08180244

  Comment on this FAQ

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Load More

  WhatsApp chat